Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

A Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat valamint a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek minden pontja a newme.hu weboldal Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi!

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: „ÁSZF”) tartalmazzák a Vitaminsziget Kft. (továbbiakban: Szolgáltató), valamint a Szolgáltató által üzemeltetett newme.hu webáruház (továbbiakban: Weboldal) kereskedelmi szolgáltatásait igénybe vevő ügyfél (a továbbiakban: Vevő) jogait és kötelezettségeit. A szolgáltatások igénybevételével a Vevő elfogadja jelen ÁSZF minden pontját, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve.

Szolgáltató adatai:

Név: Vitaminsziget Kft.
Központi iroda, telephely: 1096. Budapest, Thaly Kálmán u. 39.
Székhely: 1163 Budapest, Kicsi utca 8.
Email cím: info@newme.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-282143
Adószám: 13900670-2-42
Bankszámlaszám (HUF): 10403758-50515756-68871004 (K&H bank)
Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámok: + 36 23 428 307; + 36 30 6303 777
A szerződés nyelve: magyar

A tárhely-szolgáltató adatai:
Név: RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
Levelezési cím és ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3019 a.
Adószám: 14671858-2-43
Közösségi (EU) adószám: HU14671858.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-914549
Statisztikai szám: 14671858-6202-113-01
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 362 4785

Általános tudnivalók:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a Felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A szerződéskötés nyelve magyar, a Szolgáltató a szerződést iktatja, az írásbeli szerződésnek minősül, a szerződés a megrendelés, a visszaigazolás és a megrendelés leadásakor hatályos ÁSZF rendelkezései alapján utóbb hozzáférhető. A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódex hatályának, ilyen nem áll rendelkezésére.

Kérjük, hogy amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg 48 órán belül, úgy azt további 1 munkanapon belül jelezze felénk, ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy az e-mail megérkezett!

Adatkezelési szabályok:

Az Felhasználó a Weboldal használatával kijelenti, hogy a Weboldalon közzétett Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat feltételeit megismerte és elfogadja, az ebben foglalt adatkezelésekhez hozzájárul. Az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat ide kattintva olvasható.

A Szolgáltató a Vevők adatait a szerződések teljesítése és az esetleges kifogások intézése érdekében az ügyletekre vonatkozó adatokkal együtt tárolja, azokat alvállalkozóinak átadja, akik azonban nem jogosultak azokat a teljesítést követően tovább tárolni, illetve megőrizni vagy más harmadik személyek részére továbbadni.

Szerződési feltételek:

Az Internetes felületen való vásárlás feltétele az adatok pontos megadása és a szerződési feltételek elfogadása. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a Vevő vásárláskor megadott adatainak valódisága megkérdőjelezhető, vagy azok értelmezhetetlenek vagy tévesek, a megrendelést törölje. A Szolgáltató megrendelést csak 18 éven felüli, saját címmel, telefonszámmal rendelkező személyektől fogad el! Más nevére, címére szóló rendelést nem áll módjában elfogadni.

Megvásárolható termékek:

A vásárolható áruk lényeges tulajdonságait és a használatukra vonatkozó alapvető információkat a Weboldal terméket bemutató információs oldalán és a Weboldal GYIK menüpontjában ismerhetik meg a felhasználók. Vásárlás előtt az áruval kapcsolatos egyéb kérdésekre a Szolgáltató ügyfélszolgálata készséggel válaszol. A Szolgáltató a megvásárolt termékekhez minden esetben részletes használati útmutatót mellékel.

A vételár a feltüntetett termékek melletti ár, mely bruttó, a mindenkori magyar jogszabályokban foglalt általános forgalmi adót is tartalmazó ár. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az árak, illetve a termékek folyamatosan változhatnak, bővülhetnek. A módosítás minden esetben az ár Weboldalon való megjelenésével egyidejűleg lép hatályba, és a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár jelenik meg a Weboldalon – különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os vagy a piaci árhoz képest aránytalanul alacsony árra – akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében a Vevő elállhat vásárlási szándékától.

A termékek fotói kis mértékben eltérhetnek a valós formától. Az akciós áruk esetében az akció minden esetben a készlet erejéig tart. Amennyiben készlethiány miatt az akciósan rendelt terméket nem tudja szállítani a Szolgáltató, erről a megadott email címen vagy telefonszámon értesítést küld a Vevőnek.

Megrendelés menete:

A Weboldalon történt rendeléssel a Vevő kijelenti, hogy elfogadja jelen üzletszabályzatot és tisztában van a rendelés menetével.

A megrendelés online leadásához a Vevőnek a megrendelésre szolgáló űrlapot hiánytalanul ki kell töltenie, ki kell választania a megvásárolni kívánt termékeket, azok darabszámát is megjelölve. Ezt követően rá kell kattintania a „Megrendelés” feliratú gombra.A „Megrendelés” gombra kattintással az Vevő megrendelést ad le a kiválasztott árucikkekre, amellyel a távollévők közötti szerződés értelmében az Vevőnek fizetési kötelezettsége keletkezik.

Ha a Vevő valamely mezőt nem tölti ki, felugró ablakban hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól. A megrendelés elküldésére csak az űrlap megfelelő mezőinek kitöltése után van lehetőség. A Vevő által tévesen vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető problémákért (pl. szállítási késés) a Szolgáltatót semmiféle felelősség nem terheli.

Amennyiben a Vevő kedvezményre vagy ajándékra jogosító kuponkóddal rendelkezik, és teljes mértékben megfelel minden, a kuponkód felhasználása esetén támasztott követelménynek, akkor a kuponkódot a promócióban foglalt feltételek szerint és az ott megjelölt határidőig megrendeléskor felhasználhatja. A kuponkódot – amely jellemzően több karakterből álló sor – a Vevőnek pontosan, kis- és nagybetűk figyelembe vételével kell megadnia a megrendelő űrlapon, majd meg kell nyomnia az „Ellenőrzés” feliratú gombot. Amennyiben a kuponkódhoz vásárlási kedvezmény kapcsolódik, úgy az „Ellenőrzés” gomb megnyomása után a rendszer a kedvezményt automatikusan levonja a végösszegből. A Vevő tudomásul veszi, hogy egy kuponkód birtoklása és felhasználása önmagában nem feltétlenül jelent jogosultságot a kedvezmény igénybevételre, hanem meg kell felelnie az adott promóció leírásában foglalt esetleges további feltételeknek (pl. adott határidőig le kell adnia megrendelését). A kupon kedvezmények készpénzre nem válthatóak. A kupon kedvezmények más kedvezményekkel nem vonhatóak össze, kivéve, ha az adott promóció leírásában ezt jelzi a Szolgáltató.

Elektronikus levélben és telefonon történő megrendelés esetén kérjük megadni:

Megrendelő neve
Szállítási (és számlázási) cím
Megrendelt termékek neve és darabszáma
Aktív e-mail cím
Aktív telefonszám
Átvételi mód
Fizetési mód
Megjegyzés (Egyéb kiegészítő információk, amelyek a termék sikeres kézbesítéséhez szükségesek lehetnek.)

A megrendelések feldolgozása és teljesítése:

Minden, a Weboldalon keresztül elküldött online megrendelést követően a Szolgáltató automatikus visszaigazolást küld a megrendelés beérkezéséről, amellyel jelzi a Vevő felé, hogy a rendszer fogadta és tárolta a megrendelést. Amennyiben a Vevő hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatokban, azt haladéktalanul jeleznie kell a Szolgáltató felé.

A megrendelést visszaigazoló üzenet függetlenül a raktárkészlettől, minden online megrendelést követően megérkezik a Vevő elektronikus postafiókjába. Ha a rendelt termékek mindegyike raktárkészleten van és a megrendelés munkanapon érkezik be, úgy a Szolgáltató törekszik rá, hogy lehetőségei szerint már a következő munkanapon eljuttassa azt a Vevő által megadott címre (az ünnepnapok és munkaszüneti napok kivételével). Amennyiben a megrendelt termékek nincsenek raktárkészleten, úgy azt a Szolgáltató a megrendelés beérkezését követően (általában a megrendelést követő első munkanapon) elektronikusan, vagy telefonon jelzi a Vevőnek és tájékoztatja a várható szállítási időről. Az esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a Szolgáltatót kártérítési kötelezettség NEM terheli.

A megrendelés elküldésével és annak a Szolgáltató által történő visszaigazolásával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vevő között, az alábbi alpontok szerinti feltételekkel: A Szolgáltató köteles utánvéttel vagy futárszolgálat útján a Vevő által a megrendelőlapon kiválasztott termékeket az azon megjelölt magyarországi szállítási címre eljuttatni. Amennyiben a megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik, úgy a Szolgáltató köteles haladéktalanul e-mail útján felvenni a kapcsolatot Vevővel a továbbiak egyeztetése érdekében. A Vevő köteles az általa feladott megrendelőlapon megjelölt és a Szolgáltató által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, a Szolgáltató által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza – készpénzben a kézbesítő részére kifizetni. A Vevő a termék futárszolgálattól történő átvétele előtt köteles ellenőrizni a csomag épségét, és ha bármilyen külsérelmi nyomot észlel a küldeményen, akkor köteles jegyzőkönyv felvételét kérni a szállítótól, az áru szállítás közben létrejött sérüléséről. Utólagos, jegyzőkönyv nélküli reklamációt nem fogad el a Szolgáltató.

Elektronikus úton megkötött szerződés esetén a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

Szállítási és fizetési feltételek:

A Szolgáltató a megrendelt és magyarországi címre házhoz szállítani kért árut díjmentesen házhoz szállítja saját szállítóeszközzel vagy szállítmányozó cég igénybevételével, ha az a termék a Szolgáltató által meghatározott díjmentes szállítási kategóriába tartozik. Amennyiben a kiszállítás nem a díjmentes szállítási kategóriába tartozik, a fuvardíjat a Vevő viseli. Külföldi szállítási cím megadása esetén minden esetben külföldi szállítási költség kerül felszámításra. Amennyiben deviza számláról történne a pénzösszeg átutalása, banki költség is felszámításra kerül, amelynek pontos összegéről és a banki adatokról a Szolgáltató a Vevőt tájékoztatja az átutalás indítása előtt.

A Vevő a pontos szállítási, átvételi és fizetési lehetőségekről a Szállítási, átvételi és fizetési feltételek oldalon tájékozódhat.

Az aktuális szállítási díjakról a Vevő a következő linken keresztül tájékozódhat:

  • http://newme.hu/deess-ipl-villanofenyes-tartos-szortelenites/megrendeles
  • http://newme.hu/forever-slim-kavitacios-zsirbontas/megrendeles
  • http://newme.hu/newa-radiofrekvencias-ranctalanitas/megrendeles

Meghatározott órára illetve a nap adott időszakára történő kiszállítást a Szolgáltatónak kizárólag extra költség megfizetése esetén tudja vállalni. Ennek díjáról az ügyfélszolgálat ad tájékoztatást. A kiszállítás a szállítmányozó cég munkarendje szerint, munkanapon 8-17 óra között történik. Amennyiben a Vevő a kiszállítás várható időpontjával kapcsolatban kér tájékoztatást, azt a kézbesítés napján, a szállítmányozást végző cég (futárszolgálat) ügyfélszolgálati telefonszámán teheti meg, egyedi csomagszáma alapján. Ezeket az adatokat a csomag feladásakor a Szolgáltató e-mail útján továbbítja a Vevő felé.

A megrendelt termékeket – az Vevő előzetes jelzés illetve egyeztetés alapján – személyesen is átveheti a Szolgáltató központi irodájában vagy átvételi pontján:
Vitaminsziget Kft. Yacht irodaház, 1118 Bp., Homonna utca 2-4./Budaörsi út 75. (központi iroda)

ROSCO Sportüzlet: 1134 Bp., Tüzér u. 48. (átvételi pont)

Elállási jog

A Vevő jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőző 72 órában a vásárlástól elállni. Ezt az igényét köteles a rendeles@foreverslim.hu e-mail címre küldött email üzenetben, írásban jelezni. Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében Vevő a megrendelt termék kézhezvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt termékeket. A 14 napos gondolkodási idő a megrendelt áruk átvételétől veszi kezdetét.

Az elállási jog kizárólag a Fogyasztóra vonatkozik (szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), és kizárólag távollévők között megkötött szerződés (a Weboldalon keresztül, e-mailben, vagy telefonon leadott rendelések) esetén illeti meg a Fogyasztót.

A terméknek sérülésmentes és eredeti, minden csomagolási- és termékelemet tartalmazó csomagolásban kell visszaérkeznie a Szolgáltatóhoz. A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású, használatba nem vett termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vevő részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a vevőt terhelik.

Amennyiben a vásárlást követően a terméket használatba vették, a Vevő nem állhat el a vásárlástól. A vásárlástól való elállás joga nem a termék 14 napos ingyenes használatát biztosítja. A 45/2014. (II.26.) Korm. Rendelet 29. § (1) e) pontja értelmében ugyanis a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállási jogát olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Elállási jog gyakorlása

Ha a Vevő élni kíván elállási jogával, arról egyértelműen tájékoztatnia kell a Szolgáltatót, a 14 napos határidő lejártát megelőzően. Ezt megteheti a rendeles@foreverslim.hu-ra küldött e-mail formájában vagy az itt található formanyomtatványon keresztül, de akár úgy is, hogy postai úton visszaküldi a Szolgáltató székhelyére a használatba nem vett, sérülésmentes, hiánytalan csomagolású terméket, és ahhoz írásos nyilatkozatot mellékel. Nem elég csak az árut visszajuttatni! Kérjük, postai visszaküldés esetén a fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma! A termékek visszajuttatásának költségei a Vevőt terhelik, azokat a Szolgáltató nem vállalja.

A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Vevő elállási nyilatkozatának megérkezését. Amennyiben az áru és vásárlástól való elállást jelző irat (email, levél formanyomtatvány) is megérkezett hozzá, a Szolgáltató köteles 14 napon belül visszatéríteni a Vevőnek az ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ide értve a kiszállításért fizetett költséget is, azon többletköltségek kivételével, amelyek azért merültek fel, mert a Vevő a Szolgáltató által felkínált, szokásos legolcsóbb szállítási módtól eltérő szállítási módot választott.

Vásárlástól való elállás esetén a Vevő mindig köteles gondoskodni a termék biztonságos visszaszállításáról. Amennyiben nem személyesen hozza vissza a terméket, hanem kézbesítő útján (pl. postán) küldi vissza, akkor ezt az alábbi módon teheti meg:

A termékeket eredeti díszcsomagolásukban, összes tartozékukkal együtt egy külön, nagyobb, erős kartondobozba helyezi, majd megfelelő mennyiségű térkitöltő anyagot (pl. összegyűrt újságpapírokat) helyez a kartondobozba, amivel tompítható az esetleges út közbeni rázkódás. Ezt követően a csomagot alaposan lezárja. Mindkét fél érdeke, hogy a visszajuttatás során sem a termék, sem a tartozékai, sem a díszcsomagolása ne szenvedjen semmilyen sérülést, hiszen az elállási jog kizárólag sérülésmentes, hiánytalan, használatba nem vett termékekre érvényes!

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést visszatartani egészen addig, amíg a terméket nem kapta meg, vagy Fogyasztó hitelt érdemlően nem igazolta, hogy megfelelő állapotban visszaküldte (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni).

A Szolgáltatónak utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni.

Kötelező jótállás

A Szolgáltatót a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli tartós fogyasztási cikkeire vonatkozóan. A jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

A jótállási idő a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek a Vevő részére történő átadásával veszi kezdetét. Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő, így a villamos energiával működtetett szépségápolási eszközök 10 000 Ft eladási ár felett. A rendelet hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá, ha a hiba oka a terméknek a Vevő részére történő átadását követően lépett fel. Így például akkor, ha az üzembe helyezés és a használat nem megfelelően, nem rendeltetésszerűen illetve nem a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően történt, vagy helytelen tárolás, rongálás, helytelen kezelés, elemi kár, természeti csapás esetén.

Jótállás alá tartozó hiba esetén a Vevő választása szerint kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha ennek az igénynek a teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet.

Amennyiben a kijavítást vagy kicserélést nem vállalta a Szolgáltató, illetve e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a Vevő – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Amennyiben a Vevő a termék meghibásodása miatt a vásárlástól számított három munkanapon belül érvényesít csereigényt, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A javítást vagy cserét – a termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.
Javítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a Vevő a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (javítása) esetén a kicserélt (javított) termékre (termékrészre), valamint a javítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

A Vevőt nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

A jótállás nem érinti a Vevő jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését.

Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet nem tudnak békés úton rendezni, a Vevő Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet.

Önkéntes jótállás

A Szolgáltató tartós fogyasztási cikkeire vonatkozóan a termék Weboldaon elhelyezett ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal. Ez a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. A termékekre vonatkozó jótállás időtartama a termék mellé adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szerepel.

Szavatosság

Kellékszavatosság

A Vevő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén a Vevő az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait a Vevő érvényesíteni már nem tudja. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

A Vevő – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vevő által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vevő nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vevő is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul közölni a Szolgáltatóval. A Vevő közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vevő igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Vevő részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Vevőnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Vevő által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vevő köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt!

Ha a Vevő szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

Termékszavatosság

A termék hibája esetén a fogyasztónak minősülő Vevő – választása szerint – a fentebb meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. A Vevőt azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vevő a gyártóval szemben érvényesítheti.

A termék akkor hibás, ha nem felel meg a terméknek a gyártó által történt forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényként a Vevő kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vevőnek kell bizonyítania. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vevő a termék gyártója általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vevő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

A Vevő termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Panaszkezelés

A Szolgáltató mindenkor törekszik a Vevőt maradéktalanul kiszolgálni, megelégedéséhez hozzájárulni. Előfordulhat azonban, hogy ez nem teljes mértékben sikerül. Amennyiben a Vevő panasszal kíván élni a Szolgáltató termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatban, kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Postacím/üzlet: Vitaminsziget Kft. 1096. Budapest, Thaly Kálmán u. 39.
Ügyfélszolgálati telefonszámok: +36 23 428 307, + 36 30 6303 777
E-mail cím: info@newme.hu

Az e-mailben/ ajánlott levélben közölt panaszt a Szolgáltató egy egyedi azonosítószámmal látja el, ami a panasz visszakereshetőségét segíti. Ezt a számot a Szolgáltató közli a Vevővel. A Vevő panaszát annak írott formában való beérkezése (ajánlott levél, e-mail) után a Szolgáltató haladéktalanul kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a levél beérkezését követő 30 (elutasítás esetén 15) napon belül értesítést küld a Vevőnek a felvett jegyzőkönyvvel együtt. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, akkor álláspontja az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában indoklásra kerül. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató öt évig megőrzi.

Az üzletben közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi. Ha a Vevő nem ért egyet a panasz kezelésével, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát helyben átadja a Vevőnek.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Ha a Szolgáltató és a Vevő között fennálló fogyasztói jogvita a Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, a Vevőnek az alábbi jogérvényesítési lehetőségei vannak:

Bejegyzés a vásárlók könyvébe. A vásárlók könyve a Szolgáltató üzletében elérhető. Az ide írott bejegyzésekre a Szolgáltató 30 napon belül válaszol.

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a Vevő fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

A fogyasztói jogviták bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a Vevő eljárást kezdeményezhet a a lakóhelye, illetve tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél.

A szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület a Budapesti Békéltető Testület

Pest Megyei Békéltető Testület
1119 Budapest, Etele út 59-61. II. em. 240.
Telefon/Fax: (+36-1) 269-0703
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Levelezési cím: Pest Megyei Békéltető Testület 1364 Budapest, Pf.: 81

Az egyéb békéltető testületek elérhetősége és további információ a békéltető testületi eljárásról elérhető az alábbi linken: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579

Az Európai Bizottság által fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platform, amely jogviták rendezésére használható, elérhető az alábbi linken: http://ec.europa.eu/odr, a platform használatának feltételeivel együtt.

A felelősség korlátozása:

A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek közzétételre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

A Weboldalon keresztül történő vásárlás feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be: Az Interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat. Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza a Weboldal akadálytalan működését és a vásárlást. Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír, vagy elektronikus formában érkezett -, de főleg bármilyen adat elvesztése. Bármely szoftver nem megfelelő működése. Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. A Szolgáltató nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a Weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A résztvevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a Vevő felelős a Weboldalhoz való kapcsolódásáért és a Weboldal online áruházában való vásárlásért. A Weboldal online áruháza nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.

A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani.

 

A Weboldal használatával, illetve megrendelés leadásával a Vevő elfogadja jelen ÁSZF-et, amelynek a Jogi nyilatkozat, az Adatvédelmi nyilatkozat valamint a Szállítási és fizetési feltételek is részét képezi!

Az Általános Szerződési Feltételek letöltése pdf formátumban történő letöltéséhez kattints ide!

Budapest, 2018.01.18

Ügyfélszolgálat