Adatvédelem

A Vitaminsziget Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) a newme.hu (továbbiakban: Weboldal) üzemeltetése során a Weboldalra látogatók és a Weboldalon vásárlók (továbbiakban: Felhasználók) adatait kezeli. A Felhasználó a weboldalak használatával elfogadja az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.

A Szolgáltató adatvédelmi elveinek kialakításakor figyelembe vette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényt, az 1998. évi VI. törvényt az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.

A weboldal üzemeltetője:

Név: Vitaminsziget Kft.
Központi iroda: 1118 Bp., Homonna utca 2-4./Budaörsi út 75.
Székhely: 1163 Budapest, Kicsi utca 8.
Email cím: info@newme.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-282143
Adószám: 13900670-2-42
Bankszámlaszám (HUF): 10403758-50515756-68871004 (K&H bank)
Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefonszámok: + 36 1 226 4179; + 36 30 6303 777

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

1. A szabályzat célja

Jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Vitaminsziget Kft. által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket, valamint tájékoztassa az általa kezelt Weboldal Felhasználóit jogai gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről. A Szolgáltató 2863/2010 nyilvántartási szám alatt kereskedelmi és csomagküldő tevékenységet folytathat.

Jelen Szabályzat célja, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

2. A kezelt személyes adatok köre

A Szolgáltató által működtetett Weboldal megtekintéséhez általában nem szükséges személyes adatok megadása, egyes szolgáltatások igénybevételéhez azonban szükségesek lehetnek olyan információk is, amelyek személyiségi jogokat érintenek. Ezek leggyakrabban a Felhasználó egyértelmű azonosítására szolgálnak. A személyes információk megadásakor a Felhasználó beleegyezik abba, hogy adatait a kért szolgáltatás teljesítése érdekében a Szolgáltató azonosítására felhasználja.

A Felhasználó döntése alapján megadható adat: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, születési hely és idő, életkor, a Felhasználó által megrendeléskor vásárolt termékek neve, a Felhasználó által alkalmazott átvételi és fizetési mód, a Felhasználó vásárlásainak tételösszege, a csatorna/forrás, amelyen keresztül a felhasználó eljutott a Szolgáltató Weboldalára (pl. plakát, újsághirdetés).

A vásárláshoz feltétlenül szükséges adatok:

  • vásárló neve
  • szállítási címe
  • számlázási címe
  • elérhetőségi telefonszáma
  • elektronikus levelezési címe
  • megrendelt termékek neve, darabszáma
  • átvételi mód
  • fizetési mód

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket a Szolgáltató rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal össze nem kapcsolhatók, a törvény által kötelezővé tett esetek kivételével. Az adatokhoz kizárólag a Szolgáltató fér hozzá.

A Szolgáltató a Weboldal megfelelő működése és a felhasználó testreszabott kiszolgálása érdekében a Felhasználó számítógépén ún. cookie-kat (kis adatcsomagot) helyez el. A cookie-k célja a weboldal minél magasabb színvonalú működésének biztosítása és a felhasználói élmény növelése. A Felhasználó ezeket a fájlokat képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazásának tiltását. A Felhasználó a cookie-k használatának tiltása esetén tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a weboldal működése nem teljes értékű.

A Szolgáltató az alábbi cookie-kat használja:

Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a weboldal hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, és elengedhetetlenek a weboldal egyes funkcióinak megfelelő működéséhez.

Állandó (persistent) cookie: Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a Szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon, marketing- és optimalizálási célokból. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa.

3. Az Adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt Személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a Felhasználó által rendelkezésére bocsátott adatokat kizárólag célhoz kötötten (megrendelés teljesítése, megrendelt termékek házhoz szállítása, számla kiállítása, feliratkozott felhasználók számára hírlevél küldése, esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása, felhasználó által kért kapcsolatfelvétel vagy szolgáltatás teljesítése) érdekében tárolja.

A Szolgáltató birtokába került személyes adatokat csak és kizárólag a látogató által azok megadásakor ismert célra használja (például megrendelés teljesítése). Más, harmadik személy részére külön hozzájárulás nélkül nem adja tovább, és nem teszi hozzáférhetővé, azokat elkülönítve és titkosítva tárolja. A Felhasználók fizikai elérésére alkalmas adatokat kizárólag akkor gyűjt a Szolgáltató, ha az adott szolgáltatás jellege ezt nélkülözhetetlenné teszi (pl.: webáruház, nyereményjátékok, stb.).

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, a Felhasználók jogainak védelme.

A Szolgáltató a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

A Szolgáltatónak megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Minden Felhasználó e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta. A Felhasználó felelős azért, hogy kizárólag a saját adatait adja meg, illetve harmadik személyek adatainak megadása esetén erre megfelelő felhatalmazással rendelkezzen.

4. Adatkezelés időtartama

A Szolgáltató által működtetett Weboldalon található szolgáltatások egy része csak regisztrált Felhasználóknak férhető hozzá. A regisztráció díjmentes. Regisztrált Felhasználó tudomásul veszi, hogy a jelen dokumentumban szereplő bármilyen szabály megszegése esetén a Szolgáltató a regisztrált Felhasználó hozzáférési jogát korlátozhatja, illetve megszüntetheti.

A Szolgáltató a Felhasználók adatait a 3. pontban leírt célok megvalósulásáig, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig (pl. leiratkozásig) kezeli. Felhasználó bármikor kérheti az adatkezelés megszüntetését, az adatkezelés egyes módjainak megszüntetését illetve az adatok törlését e célt illetően is.

A fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őriznie a Szolgáltatónak a bizonylatokat, így ez az időtartam az irányadó az ezeken feltüntetett személyes adatok kezelésének időtartama tekintetében.

5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen a Szolgáltató illetve belső munkatársai jogosultak megismerni. Azokat nem teszik közzé, harmadik személy részére nem adják át.

Az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, kiszállítása érdekében a Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért a Szolgáltató nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Adatfeldolgozók megnevezése:

Név: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Tevékenység: futárszolgálat
Cím: 2351 Alsónémedi GLS Európa u. 2.

Név: Chrome Ball Studio Kft.
Tevékenység: hírlevélküldő szoftver szolgáltató
Cím: 9023 Győr, Tihanyi Árpád u. 55/b

Név: Eurosco Kft. ROSCO Sportüzlet
Tevékenység: csomag átvételi pont
Cím: 1134 Bp., Tüzér u. 48.

Név: Pure Store Kft. webshop
Tevékenység: viszonteladó
Cím: 1124 Budapest, Thomán István u. 4.

Név: Medica Humana Kft.
Tevékenység: viszonteladó
Cím: 1119 Budapest, Nándorfejérvári út 35.

Név: RackForest Informatikai Kereskedelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft.
Tevékenység: tárhely szolgáltató
Székhely: 1116 Budapest, Sáfrány utca 6.
Levelezési cím és ügyfélszolgálat: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22, 3. em. 3019 a.
Adószám: 14671858-2-43
Közösségi (EU) adószám: HU14671858.
Cégjegyzékszám: Cg.01-09-914549
Statisztikai szám: 14671858-6202-113-01
Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 362 4785

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

6. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó a Szolgáltató e-mail címén vagy postai úton tájékoztatást kérhet a Felhasználónak a Szolgáltató által kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Felhasználó továbbá kérheti személyes adatainak kijavítását vagy megváltoztatását, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az adatkezelőhöz még nem nyújtott be, de az egy naptári éven belüli ismételt tájékoztatáskérés esetén a Szolgáltató 2.000,- Ft+ÁFA költségtérítést számol fel, amelyet a Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten elfogad, és amelyet a Felhasználó a Szolgáltató számlája ellenében a tájékoztatás megadását megelőzően köteles megfizetni a Szolgáltató részére. A már megfizetett költségtérítést vissza kell téríteni, ha az adatokat jogellenesen kezelték, vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

Jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja a felhasználó:

Székhely: 1163 Budapest, Kicsi utca 8. II. em. 3.

Telephely: 1118 Bp., Homonna utca 2-4./Budaörsi út 75.

Tel.: + 36 23 428 307; + 36 30 6303 777 info@newme.hu (nyitva tartási időben)

A Szolgáltató a Felhasználó adatkezelésre vonatkozó megkeresésére a legrövidebb időn, de legfeljebb 25 napon belül köteles közérthető formában reagálni – a Felhasználó kérésének elutasítása esetén indoklással ellátni válaszát. Amennyiben az érintett a Szolgáltató által meghozott döntéssel vagy végrehajtott intézkedéssel nem ért egyet, a döntés vagy intézkedés ellen – annak közlésétől számított 30 napon belül – bírósághoz fordulhat.

Az adatok kezelése során a Szolgáltató az Infotv. előírásait maradéktalanul betartva, a legnagyobb körültekintéssel jár el, azokat bizalmasan kezeli és harmadik személyek részére nem teszi hozzáférhetővé, kivéve, ha a szerződésből származó jogainak érvényesítése érdekében ez szükséges, illetve az adat hatóságok részére történő átadását jogszabály, vagy hatósági végzés illetve bírósági ítélet rendeli el.

Az érintett tájékoztatását az adatkezelő csak törvényben meghatározott esetekben tagadhatja meg. A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására a törvény mely rendelkezése alapján került sor.

Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az adatkezelő helyesbíti.

A személyes adatot törölni kell, ha (a) kezelése jogellenes; (b) az érintett a megfelelő módon kéri; (c) az hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki; (d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt; (e) azt a bíróság vagy a NAIH elrendelte.

Törlés helyett az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A Felhasználó a jelen Adatkezelési Tájékoztató elfogadásával kifejezetten hozzájárul az elektronikus kapcsolattartáshoz e tekintetben is. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről (a lenti rendelkezéseknek megfelelően).

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (http://www.naih.hu/; székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., Telefon: +36 (1) 391-1400) bejelentéssel bárki vizsgálatot kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy személyes adatok kezelésével, illetve a közérdekű adatok vagy a közérdekből nyilvános adatok megismeréséhez fűződő jogok gyakorlásával kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A Hatóság vizsgálata ingyenes, a vizsgálat költségeit a Hatóság előlegezi és viseli.

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt köteles megtéríteni. Az érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által okozott kárért is. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt annyiban, amennyiben az a károsult szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott. Ha az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.

7. E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, valamint a kapcsolattartást szolgálja a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során.

A Szolgáltató szolgáltatásainak vagy az ÁSZF-nek a változása esetén a változásokra vonatkozó tájékoztatást, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben e-mail útján juttatja el a Felhasználók részére. Ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

 8. A személyiségi jog és az adatok biztonsága

A Szolgáltató tevékenysége során minden rendelkezésére álló eszközzel védi Felhasználói személyiségi jogait.  Kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9. Egyéb rendelkezések

Amennyiben a Felhasználó meglátogatja a Szolgáltató által működtetett Weboldalt, a Szolgáltató úgy tekinti, hogy a Felhasználó az Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatot tudomásul vette. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az itt leírtakat szabadon megváltoztassa.  A Szolgáltató az itt leírtak ismeretét természetesnek veszi, elvolvasásának elmulasztása nem képezheti semmilyen hivatkozás alapját.

A dokumentumban megjelenő, közkeletűen használt fogalmakat (pl. weboldal, e-mail, böngésző stb.) külön nem magyarázzuk, ezeket a magyar internetes szaknyelv részeinek tekintjük, és természetesnek tartjuk az ilyen kifejezések jelentésének ismeretét, hiszen az internet használatához alapvetően szükséges fogalmakról van szó.

A weboldal üzemeltetője:

Név: Vitaminsziget Kft.

Székhely: 1163 Budapest, Kicsi utca 8. II. em. 3.

Telephely: 1118 Bp., Homonna utca 2-4./Budaörsi út 75.

Email cím: info@newme.hu
Cégjegyzékszám: 01-09-282143
Adószám:  13900670-2-42
Bankszámlaszám (HUF): 10403758-50515756-68871004 (K&H bank)
Nyilvántartásban bejegyző hatóság: Pest Megyei Bíróság, mint Cégbíróság
Telefonszámok: + 36 1 226 4179; + 36 30 6303 777

Az Adatvédelmi nyilatkozat minden pontja a newme.hu weboldal Általános Szerződési Feltételeinek részét képezi!

Budapest, 2018. január 29.

Ügyfélszolgálat